Teória biochemickej terapie

Posted:

Základnou ideou biochemickej terapie alebo metódy Dr. Schüsslera je fyziologický fakt, že štruktúra a vitalita orgánov tela sú závislé od istých nevyhnutných množstiev a správneho rozdelenia ich anorganických konštituentov. Tieto zostávajú v popole po spálení tkaniva. Anorganické konštituenty sú materiálnym základom orgánov a tkanív ľudského tela a sú absolútne esenciálne pre štruktúru a funkčnú aktivitu tkanív.

Tkanivové soli sú energetizované minerálne látky vyrábané postupom podobným homeopatickej príprave – práškovou trituráciou na riedenie D3 až D12. Schüssler a jeho súčasníci empiricky zistili, že práve v tejto zriedenej minimálnej dávke je vstrebateľnosť anorganických látok bunkami najvyššia a teda aj jeho účinok na zdravie. Na tkanivové soli sa môžeme pozerať ako na nástroj pre bunku, ktorý podporuje vstrebateľnosť minerálnych látok z extracelulárneho prostredia (z krvi, telesných tekutín, z potravy a pod.). Tým sa zmení pomer v zastúpení tej-ktorej minerálnej látky vo vnútri bunky a v mimobunkovom prostredí.

Minerálne látky majú funkčné a stavebné úlohy v každej živej bunke. Mali by byť získavané z potravín rastlinného pôvodu, ktoré rástli za ideálnych podmienok. Komerčné poľnohospodárstvo v našich časoch používa prídavné chemické látky a umelé spracovávanie pôdy, preto sa obsah minerálov a vitamínov zredukoval na úroveň, ktorá nemôže udržať zdravú bunkovú rezonanciu. Ďalšou príčinou deficitu minerálnych látok v bunkách je nesprávny životný štýl, vrátane stresu, nevhodnej stravy, prejedania sa, nedostatočného pitného režimu a pod.

Tkanivové soli asistujú prirodzenej samoliečebnej, čistiacej a regeneračnej schopnosti tela a napomáhajú bunkám dopĺňať esenciálne anorganické živiny na obnovenie rovnováhy a re-energetizáciu.

Tkanivové soli sú bezpečné a jemné prípravky látok, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ľudskom tele a preto nie sú kontraindikované pri akejkoľvek inej liečbe alebo suplementácii, v tehotenstve alebo pri dojčení. Tkanivové soli – požuté alebo rozpustené v ústach, sa vstrebávajú priamo cez sliznice ústnej dutiny do krvného riečiska a stávajú sa tak okamžite dostupnými pre telo.  Ak je bunková nerovnováha dopĺňaná za pomoci bunkových solí počas dlhšej doby, väčšina užívateľov pociťuje zvýšenie svojej energie, pocitu pohody a uvoľnenie diskomfortu.

 

 

DOPRAVA ZDARMA OD 50 €         delivery-van