Kontakty

Naša spoločnosť vznikla v roku 2002. Prevádzkujeme veľkoobchodný a maloobchodný e-shop prírodných potravinových a kozmetických produktov.

Napíšte nám:

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte v nižšie uvedenom formulári. Vaše otázky zodpovieme v čo najkratšom možnom čase.

Kontaktné údaje:

MIFIX, s. r. o.

059 91 Veľký Slavkov 293
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov zo dňa 28.02.2002
Oddiel: Sro, Vložka číslo 13391/P
Spoločnosť je platcom DPH.

Bankové spojenie:
SLSP
Číslo účtu: IBAN: SK94 0900 0000 0051 4789 2974
BIC: GIBASKBX

IČO: 36478636
DIČ: 2021633636
IČ DPH: SK 2021633636

Tel. 0919 024 301, 0905 923 716
E-mail: mifixsro@gmail.com
Zodpovedná osoba: Anton Bis

 

 

DOPRAVA ZDARMA OD 70 €         delivery-van